Anbefaling af Sandra Abild

Som ekstern konsulent i børne- og ungeforvaltninger i landets kommuner har jeg solid indsigt i mange typer kommunale omstillingsprocesser og har haft lejlighed til bredt at analysere den ledelsesmæssige kapacitet til at understøtte medarbejderes faglighed. Der er ingen tvivl om, at Sandra Abild besidder et usædvanligt drive og en meget kompetent insisteren på at trække på fælles hammel som en forudsætning for at lykkes. Hun formår konsekvent at holde fokus på det, det hele handler om i organisationen: nemlig virksomme indsatser, effektiv organisering og stærk faglighed til gavn for de mest udsatte og sårbare børn og unge. 

Sandra Abild kan omsætte en politisk vision til meget konkrete handleanvisninger. Det kræver strategisk ledelse af faglige kompetencer og mod til at gå forrest. Det mestrer Sandra Abild til perfektion og ikke mindst til inspiration for medarbejdere og andre ledere. 

I tilgift til ledelse af faglige kompetencer har Sandra et dokumenteret skarpt blik for at mobilisere tværfaglighed ind i opgaveløsningen. I den sagsanalyse, jeg forestod, afspejlede dette forhold sig helt konkret i antallet af tværfaglige møder, deltagerkredsen ved møderne og ikke mindst i resultaterne for børn og unge, der blev mødt af relevant faglighed og af mennesker med indsigt i børnenes særlige udfordringer og muligheder. 

Sandra Abild har som afdelingsleder i Billund Kommune formået at lykkes med meget stor organisatorisk omstillingsproces på børne- og ungeområdet. Med gevinst for børn, unge og deres familier, faglig gevinst og ikke mindst: økonomisk gevinst for kommunen. 

Helle Hende Stærmose

 

“I forskellige sammenhænge - og igennem en årrække har  jeg arbejdet med Sandra Abild, idet hun i sin position som afdelingsleder flere gange har rekvireret mig til bl.a. at varetage supervision af personale. Både længerevarende teambaserede forløb og mere akutte individuelle processer.

Samarbejdet har været med afsæt i to forskellige organisationer - og uagtet organisation og kontekst har Sandra været stærk i sin analyse af både behov og deraf hendes ønske om tiltag - og altid med stor respekt for både kontekst og andres perspektiv.

Desuden er Sandra gået efter det ypperste  - med en stærk stemme og et ledelsesfokus der har afsæt i intentionen at skabe den bedste ramme for både medarbejdere og ledelsesniveau - med andre ord har samarbejdet med Sandra været præget af en stærk og tydelig kommunikation, respekt og stor grad af tillid, meget reflekteret og analytisk og samtidig med opmærksomhed på andre perspektiver… og der har altid været plads til både humor og alvor”

Lisbeth Bang
Selvstændig i LISBETH BANG