Kommuner


Kommunal opgaveløsning:

Med mange års erfaring på myndighedsområdet, både som udfører og som leder, er vi i “ABILD” yderst kompetente til en kompleks opgaveløsning, på området udsatte børn, unge og familier.

Vi tilbyder, på Børn og Ungeområdet:

⁃ Socialfaglig opgaveløsning til komplekse individuelle sagsforløb.


⁃ Socialfaglig konsulentbistand i systematisk sagsarbejde, koordinering og målsætning.

⁃ Ledelsessparring til socialfaglige ledere/konsulenter, andre nøglepersoner, på børn og ungeområdet

⁃ Socialfaglig gennemgang og procesplanlægning for udvalgte områder, f.eks. anbringelser, efterværn mm. hvor det kan være hensigtsmæssig med en ekstern uvildig systematisk gennemgang, og evt. opfølgende plan for genopretning/regulering.

Indsatser:

⁃ Kontaktpersonsopgaver, f.eks. efterværns opgaver

⁃ Støtte til forældre med anbragt barn/ung § 54

⁃ Støtteperson ved samværsopgaver/overvåget og støttet 

⁃ Udarbejdelse af Børnefaglige undersøgelser § 50  


I er meget velkomne til at kontakte mig for opgaver som ikke er beskrevet i ovenstående, og vi drøfter fælles hvordan vi kan imødekomme jeres behov.