Vi tilbyder bl.a:


- Dagskursus, hvor vi gennemgår jura, nyeste undersøgelser, det social faglige arbejde og kobler dette med jeres hverdag, procedurer og erfaringer.

I får en sammenhængende forståelse for det socialfaglige område, fra de tidlige forebyggende indsatser til selve anbringelsen.

I bliver oplyst omkring de lovgivningsmæssige rammer, som den anbringende myndighed arbejder under og med, er med til at understøtte et sammenhængende og mere professionelt samarbejde.

Derudover giver det jer en forståelse for og af servicelovens krav og muligheder, herunder hvilke juridiske og socialfaglige emner, som direkte og indirekte er aktuelle for jeres arbejde med de unge.

 

Dette er med til at:


⁃ Omsætte handleplaner til behandlingsplaner, og dermed understøtte de opsatte handleplansmål, for det enkelte barn/ung.

⁃ I får skærpet jeres samarbejdskompetencer, ved at  have opdateret viden på servicelovens bestemmelser, koblet på hvorfor og hvordan denne viden omsættes fra anbringende myndighed i kommunerne, og ud til netop jeres anbringelsessted.

⁃ I får fokus på egne procedurer, og prioriteret hvad og hvordan I får disse opdateret.
 

Har ovenstående jeres interesse eller har I andre opgave emner, som I vurderer relevante, så kontakt os og vi drøfter jeres konkrete behov, og sammensætter fælles en indsats eller/og undervisning som passer netop til jer.