Social faglig støtte til plejefamilier:

At være plejefamilier kræver en stor indsats, både med hjerte og hjerne, og der kan opstå situationer hvor det er hensigtsmæssigt at have en uvildig, socialfaglig konsulent med, som kender lovgivningen, og som kan understøtte afklaring af de spørgsmål I evt. måtte have ift. jeres plejebarn/børn.

F.eks:

⁃ Indgåelse af og revurdering af kontrakter

⁃ Vederlags drøftelser og fastsættelse

⁃ Forældresamarbejdet

⁃ Samvær

⁃ Lovgivning omkring plejebarnet, og plejeforholdet

⁃ Samarbejdsmøder med anbringende kommune

⁃ Andet omkring plejeforholdet

 

Vi har et indgående kendskab til området, efter mange års virke på myndighedsområdet, og vi ved hvilke muligheder, rettigheder og pligter der er forbundet med at være plejefamilie.

Vores erfaringer er at det ofte kommer til at omhandle kommunikation, langsommelig handling på konkrete aftaler, omkring plejebarnet, hvilket medfører frustration og dermed et anstrengt samarbejde.

Et samarbejde der er påkrævet, for fælles at opnå det bedste for plejebarnet, samt opleve sig anerkendt, væsentlig og ligeværdig som plejefamilie.

Du/I er meget velkomne til ganske uforpligtende at kontalte os for en nærmere drøftelse, ift. den problematik I oplever og evt. har behov for social faglig støtte til.