Sandra Abild
Socialfaglig konsulent, underviser og ledelsesrådgiver


Kort om Abild:

Jeg har igennem de sidste 20 år arbejdet med udsatte børn og unge. Dette på flere forskellige arenaer, og med afsæt i en socialrådgiveruddannelse. Arbejdet på myndighedsområdet har givet mig en stærk socialfaglig viden, som bl.a. har været anvendt som myndighedsrådgiver, projektleder, koordinator, teamleder og afdelingsleder.

Jeg har en tilgang til det socialfaglige område, som er præget af faglighed, baseret på viden, erfaring og respekt for den kompleksitet børn og unge området består af. 
Samarbejdet på tværs af fagligheder, anvendelse af nyeste viden, koordinering og inddragelsen af barnet, den unge og familierne er alle væsentlige faktorer for at gøre en positiv forskel.

Jeg arbejder med en høj grad af tydelighed, faglighed og er kendetegnet ved en respektfuld tilgang, med inddragelse af forskellige perspektiver, og tilgange til løsninger.

I Abild har jeg håndplukket de mest professionelle samarbejds partnere, som varetager forskellige opgaver, alt efter deres uddannelses og erfaringsmæssige baggrund.
Det er alle professionelle som både fagligt, metodemæssigt og værdimæssigt arbejder med en meget kompetent og ihærdig opgaveløsning.

 
Lav din egen hjemmeside